Eldistribution, Försvar

Kabelskyddsrör i militärbas

Snipp & Snapp® skyddar viktiga kablar i militärbas

Snipp & Snapp® Original för att säkerställa säker förläggning av kablar på en militärbas.