Referenser

Greenpipe levererar i dagsläget sina innovativa och hållbara produkter till ca 15 marknader, främst i Europa men även till Kanada & Australien. Se exempel på några av projekten här.

Belysning/park         Byggarbetsplats         Eldistribution         Fiber         Järnväg         Laddinfra         Sjökabel         Vindkraft

Montering av parkbänkar

Greenpipe fick tillfälle att besöka Jennie Hermansson och Johnny Bengtsson på företaget Mark & ​​Miljö från Ljungby, när de skulle byta ut gamla [...]

Skydd av fiberkabel

Alvesta Energi är i full färd med att byta ut gamla luftledningar till kablar i samband med uppförandet av ett nytt bostadsområde. Tobias Svensson fr [...]

Montering QA kanaler

QA kanaler till Olskroken

Greenpipes Snipp & Snapp® QA-kanaler används främst som tvärkanalisation under vägar och järnvägar där påfrestningarna gör det omöjligt att förlä [...]

Greenpipes fundament står pall

Greenpipes Snipp & Snapp fundament funkar för alla typer av stolpar så som gatljus, billaddare, skyltar och pollare m.m. De är designade för att [...]

Installation av fiber i skyddsrör

Fiberinstallation till Snäckö

Installation av fiber ut till Snäckö, Kalmarsund. Entreprenör: Peab. Nätägare: Telia Company Fiberkabel skyddad med 130 st Snipp & Snapp® SRE-P P [...]

Snipp & Snapp Fundament 60 installerad utan maskin med befintliga massor

Fundament till solcellspanel

Värnamo, Sweco Växjö Montering av fundament 60 utan maskin och med befintliga massor. Solcellspaneler monterad på stolpe försörjer elektrisk utrustni [...]