Snapp Panzar®

Snapp Panzar®

Snapp Panzar®

Snapp Panzar®

Säker och hållbar förläggning

 

Kraftig och flexibel konstruktion

 

100% återvunnen plast

 

Snabb förläggning utan verktyg

 

Snapp Panzar® är ett robust delbart kabelskyddsrör specialanpassat för tuffa miljöer så som öppen förläggning, havs- och sjökabelförläggning, vindkraftsparker och andra områden där kabelfel blir kostsamma och tidsödande. Snapp Panzar® är marknadens enda delbara SRE-rör, vilket betyder att det inte ställs några krav på förläggningsdjup.

Snapp Panzars® robusta konstruktion möjliggör ytligare förläggning och kan därmed reducera sprängning, bortforsling av massor samt maskintimmar varpå Snapp Panzar® blir en kostnadseffektiv lösning som håller uppe tempot i projekten.

Snapp Panzar® är en vidareutveckling av det populära kabelskyddsröret Snipp & Snapp® och besitter samma egenskaper gällande:

  • Lås och gångjärn förhindrar att halvorna separerar ifrån varandra
  • Hona/hane låssystem förhindrar att de inte separerar mellan i längdled / låsbara i skarven mellan rördelarna
  • Inga verktyg eller förkunskap vid montering behövs

Snapp Panzars® konstruktion gör det även möjligt att:

  • Bulta fast rören direkt i berg
  • Hänga rören i bro
  • Fästa sjövikter efter önskat intervallavstånd

Monteringsmässigt låser varje rör nästkommande rör, vilket innebär att rören inte kan glida ifrån varandra så att oskyddade ytor uppstår. Rören kommer som standard med kraftfulla lås. Låsen kan fås i valfri färg så som gult för el, grönt för fiber osv. Vid önskemål gjuts bultar in så att halvorna istället skruvas ihop, användbart vid exempelvis öppen förläggning.

Varje Snapp Panzar® rör är 1,0 meter, varje rör är vinklingsbart 7° grader i samtliga riktningar. Detta medför smidig förläggning även om rören behöver justeras i sid- och/eller höjdled. Snapp Panzar® är låsbara i skarven mellan rördelarna.

Tag gärna kontakt med oss och beskriv ert specifika behov!

Snapp Panzar Karlshamn

Produktblad

Snapp Panzar®

Både på land och i vatten

Snapp Panzar® är et unikt skydd och kan användas i de flesta miljöer.

Användningsområdet är främst i de situationer när det helt enkelt ”inte får gå fel”.

Sjöförläggning

Kontakta oss, vi har anpassade vikter för Snipp & snapp® och Snapp Panzar®!

Kontakta oss

Greenpipe of Sweden AB
Storgatan 82B
SE-352 46 VÄXJÖ, Sweden

Telefon: 0470 - 120 10
Mail: info@greenpipe.se
Org. nr: 556694-6108

Greenpipes produktion är certifierade enligt ISO9001 & ISO14001

Greenpipes produkter är godkända enligt BASTA

Greenpipes produkter är accepterade enligt Byggvarubedömningen