Allmänna frågor och svar

Allmänna frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Greenpipe’s produkter och dess användningsområden.

Hem/Allmänna frågor och svar
Vad är ett delbart rör?

Ett rör med funktion att man kan öppna och stänga kring en ny eller befintlig applikation, ofta en kabel.

Benämns ofta som knäpprör, snäpprör eller snipp snapp-rör.

Läs mer om delbara rör →

Varför används skyddsrör?

För att ge skyddsobjektet, ofta kablage, ett extra slitskydd. Detta förlänger livslängden på kabeln och förhindrar kabelbrott.

Läs mer om delbara skyddsrör →

Vad menas med SRS-rör?

SRS är en klassning på kabelskydsdrör och står för Svåra förhållanden och är en högre klassning än SRN som avser Normala förhållanden.
SRS rör klarar provningsklass SRS i enlighet med svensk verksnorm 5200.

Vad är ett SRS-rör?

Ett rör som möjliggör att kablage förläggs med ej föreskriven fyllnadshöjd. Fyllnadshöjd SRS > 25 cm

Läs mer om våra delbara kabelskyddsrör här

Vad betyder SRS-kabelskyddsrör?

Ett skyddsrör för svåra förhållanden där t.ex. fyllnadshöjd om 55 cm ej kan uppnås. Kan användas som tillfälligt skydd ovan mark.

Läs mer om Snipp & Snapp SRS Original →

Vad är ett SRN-kabelskydsrör?

Ett skyddsrör för kablar som förläggs i normala förhållanden där fyllnadshöjden > 55 cm.

Läs mer om Snipp & Snapp SRN Original →

Vad är SRS-kabelrör?

Ett skyddsrör för svåra förhållanden.

Läs mer om Snipp & Snapp SRS Original →

Vad är ett SRE-P-rör?

Ett skyddsrör tillverkat av plast för extra svåra förhållanden.

Läs mer om Snipp & Snapp SRE-P Panzar →

Hur bidrar stagplatta i plast till bättre arbetsmiljö?

Den tillverkas helt av återvunnen plast och är betydligt lättare än motsvarande produkter i betong eller metall.

Läs mer om stagplatta i plast →

Vad är ett delbart kabelskyddsrör?

Ett rör med funktion att skydda kablage med möjlighet att öppna och stänga kring en ny eller befintlig kabel.

Läs mer om delbara kabelskyddsrör →

 

Varför används skyddsrör vid sjökabelförläggning?

För att skydda sjökabeln från slitage och oönskade kabelfel som kan resultera i stora reparationskostnader och driftstörningar.

Läs mer om sjökabelskydd →

Varför används skyddsrör vid tillfällig järnvägskanalisation?

För att skydda kablage mot olika typer av nötningsskador som kan leda till driftstörning och på så vis säkerställa kontinuerlig drift av infrastrukturen.

Läs mer om delbara kabelskyddsrör vid järnvägsprojekt →

Varför används skyddsrör vid fiberförläggning?

För att skydda fiberkanalisation från slitage och säkerställa kontinuerlig drift.

Läs mer om delbara kabelskyddsrör vid fiberförläggning →

Vilka är fördelarna med återvunnen plast gentemot nyråvara vid produktion av skyddsrör?

Det finns en nytta på ca 80% mindre miljöpåverkan.

Läs mer om vår produktion i återvunnen plast

Vilka är fördelarna med Snipp & Snapp® kabelskyddsrör?
  • De är enkla att montera, monteras snabbt och helt utan behov av verktyg.
  • Tillverkas helt av återvunnen plast.
  • Ger ett tillförlitligt skydd mot skador på förlagd kabel.

Läs mer om våra delbara kabelskyddsrör här

Vad innebär TDOK 2018:0640?

Kortfattat handlar det om att tillfällig rörkanalisation som ska användas i mer än två månader och vara förlagd ovan mark ska vara av typen SRS och låsbara i skarven mellan rördelarna. Samtliga av våra SRS-klassade delbara kabelskyddsrör garanterar dessa krav. 

→ Läs mer om våra delbara kabelskyddsrör.

Stämmer det att Greenpipes delbara kabelskyddsrör är producerade av 100% återvunnen plast? 

Absolut, något vi är stolta över, vi gör en klimatbesparing på 80% och produktionen sker i Väckelsång i Småland.  

→ Läs mer om våra delbara kabelskyddsrör.

Go to Top