Tack för omnämningen i boken Älskade plast.

2021-09-21

I den nyligen utkomna boken Älskade plast – Framtidens material av Johan Tell, utgiven av Frankofon Förlag 2021, nämns ett antal goda exempel på hur man använder återvunnen plast. På sidan 115 kan man läsa om den svenska tillverkaren Greenpipe som tillverkar delbara kabelskyddsrör.
Vi som är ett grönt innovationsdrivet företag och har hållbarhet i vårt företags DNA tackar för denna omnämningen och känner oss hedrade över att få vara med. Genom att använda återvunnen plast från bilindustrin bidrar vi årligen med att spara ca 1 miljon liter olja och för varje år stiger denna siffran.