Lönsamhet

 

Lönsamhet

Greenpipe vill erbjuda både de som beställer och de som utför arbetet ett mervärde i form av god lönsamhet.

Redan på produktutveckling stadiet tänker vi till vad ger detta för mervärde för alla parter i kedjan? Vår utmaning är att ta fram produkter som:

  • Håller hög kvalité och bidra till förbättrade förläggningar som håller över tid
  • Medför en besparing/effektivisering i förläggningen
  • Förbättrar arbetsmiljön för landets montörer, minska förslitningsskador
  • Är smidigt förpackade och enkla att distribuera, både på lager och i fält
  • Bidrar till ett samhälle som är mindre oljeberoende
  • Bidrar till samhällsutveckling genom sponsring och donationer

Några exempel på detta:

Våra Snipp & Snapp skyddar 100% av förläggningen och går väldigt snabbt att montera på plats utan verktyg eller förkunskap. De kan inte öppnas mellan halvorna eller glida ifrån varandra så oskyddade ytor uppstår (Bra för beställare, entreprenör, montör, miljö och föreningslivet)

Greenpipes stagplattor väger enbart 6 och 11 kg och har ett praktiskt bärhandtag. Minskar slitage på montören och sjukfrånvaro för arbetsgivaren. (Bra för entreprenör, montör, miljö och föreningslivet)

Robusta Kopplingsbrunnar av återvunnen plast. Spar 36 alternativt 52 liter olja per styck. (bra för beställare, entreprenör, miljö och föreningslivet)

Kabeltråget ökar skyddet i förläggningen då kabelsanden stannar i tråget. Förläggningen går snabbare framåt då mindre förarbete och bottensand krävs. Rymmer 86 meter per pall. (bra för beställare, entreprenör,montör, miljö och föreningslivet)

Panzar går snabbt att montera på plats vilket är en förutsättning vid förläggning till sjöss/havs. Dykare har god arbetsmiljö vid montering i efterhand. (bra för beställare, entreprenör, montör, miljö och föreningslivet)

Lönsam- & hållbarhetsanalys

Greenpipes Kopplingsbrunnar

Lönsam- & hållbarhetsanalys

Stagplattor i återvunnen plast

Lönsam- & hållbarhetsanalys

Greenpipe Kabeltråg

Lönsam- & hållbarhetsanalys

Greenpipes sjövikter

Kontakta oss

Greenpipe of Sweden AB
Storgatan 82B
SE-352 46 VÄXJÖ, Sweden

Telefon: 0470 - 120 10
Mail: info@greenpipe.se
Org. nr: 556694-6108