Snipp & Snapp® SRN/SRS Original – montörens förstahandsval

2021-08-30

Snipp & Snapp® SRN/SRS Original har varit montörens förstahandsval sedan 2001.

Den kraftiga och funktionella produktdesignen är anpassad för förhållanden med sten och ojämn terräng. Rören fungerar som ett mekaniskt skydd både på land och i vatten, på landsbygd och i stadsmiljö. Under väg och vid järnväg. Vid tillfälliga och permanenta förläggningar.

  • Lås och gångjärn förhindrar att halvorna separerar ifrån varandra
  • Hona/hane-låsningen förhindrar att rören separerar i längdled / låsbara i skarven mellan rördelarna
  • Vinklingsbart 15° grader/meter i samtliga led vilket medför smidig förläggning
  • Inga verktyg eller förkunskap vid montering behövs.