Snabb och enkel förläggning med Greenpipes Snipp & Snapp® Panzar.

2022-05-10

Den gamla elkabeln ut till ön Grimskär utanför Kalmars kust är från 70-talet och behövde bytas ut och förläggas på ett fackmannamässigt sätt. Det var viktigt att en ny kabel kunde förläggas med snabbast möjliga hanteringstid då objektet utgör ett kulturhistoriskt arv och är beroende av exempelvis elvärme för att inte förstöra de historiska utrymmena och dess rekvisita.

För att lösa detta driftsäkert, snabbt och hållbart blev huvudentreprenörens val Greenpipes delbara kabelskyddsrör Snipp & Snapp® Panzar storlek 70 med Greenpipes Snipp & Snapp ® Uni Weight som tillbehör. Rören skyddar kabeln hela vägen från land, i vatten och upp på ön.

Beställare: Statens Fastighetsverk
Huvudentreprenör: Bravida, Kalmar
UE: H. Anderssons Dyk & Anläggning