Skydd av optokabel i havet.

2021-10-05

Divers

I Öresund (norr om Helsingborg) ligger en optokabel på havsbotten. Kabeln har reparerats vid tidigare tillfällen. När det är så mycket ledningar av olika slag så händer det att ledningarna korsar varandra speciellt i Öresund där ström och vågor kan röra ledningarna ner till tjugo meters djup vilket gör att de behöver skyddas för att inte ligga och gnaga på varandra. För att skydda kabeln har man använt Greenpipes mest robusta delbara kabelskyddsrör Snipp & Snapp® SRE-P Panzar 70. Den robusta konstruktionen ger ett unikt skydd i tuffa miljöer. För att få kabeln att ligga still har man kompletterat med Snipp & Snapp® Sjövikt 12 kg. Dessa kopplas ihop med rören som håller vikterna på plats och skyddar samtidigt kabeln och förlänger därmed livslängden på densamma.

Kjell Andersson på Öresunds Dyktjänst har utfört arbetet och monterade de delbara kabelskyddsrören och sjövikterna under ytan på befintlig kabel.