Säker och hållbar förläggning

 

Kraftig och flexibel konstruktion

 

100% återvunnen plast

 

Snabb förläggning utan verktyg

 

Snipp & Snapp® Panzar SRE – Delbart kabelskyddsrör

Snipp & Snapp® Panzar är ett robust delbart kabelskyddsrör specialanpassat för tuffa miljöer så som öppen förläggning, havs- och sjökabelförläggning, vindkraftsparker och andra områden där kabelfel blir kostsamma och tidsödande. Snipp & Snapp® Panzar är marknadens enda delbara SRE-rör, vilket betyder att det inte ställs några krav på förläggningsdjup.

Snipp & Snapp® Panzars robusta konstruktion möjliggör ytligare förläggning och kan därmed reducera sprängning, bortforsling av massor samt maskintimmar varpå Snipp & Snapp® Panzar blir en kostnadseffektiv lösning som håller uppe tempot i projekten.

Snipp & Snapp® Panzar är en vidareutveckling av det populära kabelskyddsröret Snipp & Snapp® och besitter samma egenskaper gällande:

  • Lås och gångjärn förhindrar att halvorna separerar ifrån varandra
  • Hona/hane låssystem förhindrar att de inte separerar mellan i längdled / låsbara i skarven mellan rördelarna
  • Inga verktyg eller förkunskap vid montering behövs

Snipp & Snapp® Panzars konstruktion gör det även möjligt att:

  • Bulta fast rören direkt i berg
  • Hänga rören i bro
  • Fästa sjövikter efter önskat intervallavstånd

Monteringsmässigt låser varje rör nästkommande rör, vilket innebär att rören inte kan glida ifrån varandra så att oskyddade ytor uppstår. Rören kommer som standard med kraftfulla lås. Låsen kan fås i valfri färg så som gult för el, grönt för fiber osv. Vid önskemål gjuts bultar in så att halvorna istället skruvas ihop, användbart vid exempelvis öppen förläggning.

Varje Snipp & Snapp® Panzar-rör är 1,0 meter och varje rör är vinklingsbart 7° grader i samtliga riktningar. Detta medför smidig förläggning även om rören behöver justeras i sid- och/eller höjdled. Snipp & Snapp® Panzar är låsbara i skarven mellan rördelarna.

Tag gärna kontakt med oss och beskriv ert specifika behov!

 

E-nummer:

Snipp & Snapp® 70 SRE Panzar Gul – 0667324

Snipp & Snapp® 110 SRE Panzar Gul – 0667325

Snipp & Snapp® 160 SRE Panzar Gul – 0667326

Snipp & Snapp® 70 SRE Panzar Grön – 0667340

Snipp & Snapp® 110 SRE Panzar Grön – 0667349

Snipp & Snapp® 160 SRE Panzar Grön – 0667350

Snipp & Snapp® Panzar Karlshamn

Produktblad

Snipp & Snapp® Panzar

Både på land och i vatten

Snipp & Snapp® Panzar är ett unikt skydd och kan användas i de flesta miljöer.

Användningsområdet är främst i de situationer när det helt enkelt ”inte får gå fel”.

Sjöförläggning

Kontakta oss, vi har anpassade vikter för Snipp & snapp® Original och Snipp & Snapp® Panzar

Kontakta oss

Greenpipe of Sweden AB
Storgatan 82B
SE-352 46 VÄXJÖ, Sweden

Telefon: 0470 - 120 10
Mail: info@greenpipe.se
Org. nr: 556694-6108

 

Företaget

Greenpipes produktion är certifierade enligt ISO9001 & ISO14001

Greenpipes produkter är godkända enligt BASTA

Greenpipes produkter är accepterade enligt Byggvarubedömningen