Greenpipe Kabeltråg

Snabbt och enkelt på plats

Säker och hållbar förläggning - över tid!

Z

Ingen korrigeringsfaktor Snabb montering, klicklåsning

Mindre sand och maskintid

Tillverkas av 100 % återvunnen plast

Trasig kabel

Varför använder vi skydd?

Svaret är självklart att skydda kabeln och öka säkerheten i förläggningen.

Ibland sparas det in på skyddet men det är enligt oss bara en kortsiktig besparing. Det byggs snarare in en ”skuld” i projekten och blir betydligt mer kostsamt på lite längre sikt.

Greenpipe Kabeltråg är en produkt till för att minska överföringsförlusterna och samtidigt skydda kablaget. Vid användning av Greenpipe Kabeltråg reduceras förbrukningen av sand i betydande omfattning.

Vid förläggning krävs det mindre förarbete och ingen alternativt betydligt mindre bottensand. Produkten skyddar kabeln på undersidan och släpper samtidigt ut värmen upptill. I de flesta fall skadas kablage underifrån av kärlskjutning eller långvarig friktion. Mot de fallen hjälper Greenpipe Kabeltråg till att skydda kablaget.

Jämfört med sand och duk så ligger Greenpipe Kabeltråg kvar och skydda kablage över tid. Du får skyddet om kabeln och behöver ej räkna på korrigeringsfaktorn.

Greenpipe Kabeltråg monteras väldigt snabbt på plats och bidrar till en bättre totalekonomi i projekt.

Traditionell förläggning med sand & duk


När förläggningen planeras så beräknas en planerad livslängd. Kabelns kvalitéutvärderas men ibland glöms det bort att den måste skyddas på rätt sätt.Ett kabelfel kommer inte direkt, det tar många år. Vi har sett fall ifrån något år upp till 10 år efter förläggningen. Oavsett vilket så hade säkert nätägaren räknat med en längre livslängd utan avbrott.I de fallen där det finns risk att stenar kan skjuta uppåt rekommenderar vi kabeltråget.Nedan ser ni processen, steg för steg, som tar många år.

Förläggning läggs på plats. Duk och sand skyddar kabeln från yttre påverkan

Efter några år kan stenar, oftast genom tjälskjuting skära sönder duken.

Resultatet blir att regnvattnet transporterar bort sanden längre ner i marken.

Kabeln blottläggs och tillslut skjuter en sten in i manteln. När regnvattnet kommer in till kabelns kärna är kortslutningen ett faktum.

Bildarkiv

Kontakta oss

Greenpipe of Sweden AB
Storgatan 82B
SE-352 46 VÄXJÖ, Sweden

Telefon: 0470 - 120 10
Mail: info@greenpipe.se
Org. nr: 556694-6108

 

Företaget

Greenpipes produktion är certifierade enligt ISO9001 & ISO14001

Greenpipes produkter är godkända enligt BASTA

Greenpipes produkter är accepterade enligt Byggvarubedömningen