Miljöredovisaren – ett verktyg för er slutanvändare

Miljöredovisaren är ett verktyg för er kunder som vill redovisa ert positiva miljöarbete genom att välja produkter från Greenpipe. Idag har det börjat ställas krav från beställarsidan att det skall byggas mer hållbart och miljövänligt, vilket både är på tiden och glädjande.

Här ger vi er ett enkelt verktyg att få fram er miljöbesparing i ett enskilt projekt eller under en period. Konstruktionsplaster lämpar sig väldigt bra för återvinning och gör en enorm skillnad. Fyll i själv och låt dig förundras!

Produkt Antal
{{ product.name }} {{ product.name }} {{ product.unit }}
Besparing CO2e {{ co2Savings | number }} kg
Besparing råolja {{ oilSavings | number }} liter
Besparing PET-flaskor {{ petSavings | number }} st
Stöd och Sponsring {{ supportSavings | number }} kr
Miljöberäknaren är framtagen i samarbete med Swerea IVF
Skapa PDF

Fyll i detaljerna (ej obligatorisk)

Mot ett minskat oljeberoende!

Skillnaden mellan att tillverka produkter av återvunnen plast jämfört med jungfrulig plast är enorm.

Nedan finner ni våra besparingar sedan starten 2001:

7 259 529 liter olja

10 355 037 kg Co2-e

80 % lägre miljöpåverkan!

Swerea IVF, en oberoende tredje part har på vårt uppdrag granskat våra produkter. De har jämfört skillnaden om vi använder oss av återvunnen kontra jungfrulig plastråvara.

I resultatet framgår det att ex. Snipp & Snapp® tillverkas med endast 20 % miljöpåverkan när återvunnen plast används.

Läs rapporten här!

Källa Miljöredovisaren: Swerea IVF

Stöd och Sponsring

1 kr Snipp & Snapp och Kabeltråget
5 kr Greenpipe stagplattor
5 kr Panzar
25 kr Greenpipes Kabelbrunnar

Vill du ha det här som en bilaga i din projektredovisning? Klicka på knappen ovan för att generera en PDF för utskrift eller att spara.

Kontakta oss

Greenpipe of Sweden AB
Storgatan 82B
SE-352 46 VÄXJÖ, Sweden

Telefon: 0470 - 120 10
Mail: info@greenpipe.se
Org. nr: 556694-6108

 

Företaget

Greenpipes produktion är certifierade enligt ISO9001 & ISO14001

Greenpipes produkter är godkända enligt BASTA

Greenpipes produkter är accepterade enligt Byggvarubedömningen