Michael Kautto Åslund ny VD på Greenpipe.

2022-06-14

Vi kan med glädje meddela att Michael Kautto Åslund tillträder som ny VD för Greenpipe. Med Michael Kautto Åslund får Greenpipe en VD med erfarenhet från branschen, internationella affärer och ett fokus på tillväxt, säger Anders Svensson, styrelseordförande för Greenpipe.

Michael Kautto Åslund, som efterträder Stefan Svensson, har tidigare arbetat som vice VD för Greenpipe och i den rollen han har haft ett ansvar för försäljningen. Stefan Svensson kommer i sin nya roll på Greenpipe arbeta som affärs- och produktutvecklingschef.

Med Michael som VD kommer Greenpipe fortsätta att bidra till den svenska exporten av innovativa produkter med låg miljöpåverkan. Sedan 2001 har vi uteslutande arbetat med återvunnen plast i våra produkter. Vi investerar årligen betydande belopp i produktutveckling och kvalitetsprovningar. Greenpipe har alltid och kommer alltid att vara förknippat med kvalitet, innovation och ledande service, tillägger Greenpipes styrelseordförande Anders Svensson.

Greenpipes ambition är att fortsätta växa internationellt. Våra hållbara infrastrukturprodukter finns på en global marknad med underliggande fundamental tillväxt. Elektrifieringen av bilar, nya vindkraftsparker på land och  i havet, ny- och ombyggnation av järnväg medför betydande infrastrukturinvesteringar i kraftledningsnäten där våra produkter är ledande inom delbart skydd för kablar.