Projektnamn/Ort: Växjö Madsjön
Nätägare: Eon
Entreprenör: One Nordic/SEK
Produkt & Antal: Snapp Panzar 110, ca 1100 st
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning
Övrig info: Projektförpackat enligt entreprenörs önskemål