Projektnamn/Ort: Rottne
Nätägare: Eon
Entreprenör: One Nordic
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: 3 st mellanspänningskablar