Projektnamn/Ort: Rottne
Nätägare: Eon
Entreprenör: One Nordic
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal:
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: 3 st mellanspänningskablar
Övrig info:
För mer info: