Projektnamn/Ort: Liljeholmen
Nätägare: Ellevio
Entreprenör: Abeka
Produkt & Antal: 1600 meter Snipp & Snapp 110
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning
Övrig info: Tillfällig förläggning