Projektnamn/Ort: Småland
Nätägare: Eon
Entreprenör: One Nordic
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: ca 40 000 enheter Snipp Snapp 110 SRS
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning & LSP
Övrig info: 125 mil kabel rullades ut provisoriskt i storstörningsområdet från 9 januari till den 13 februari 2005.
För mer info: