Projektnamn/Ort: Blekinge sjökabel
Nätägare: Eon
Entreprenör: Vattenfall Service
Produkt & Antal: 1150 meter Snapp Panzar 110 SRE & 150 st Sjövikt 18kg
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning