Projektnamn/Ort: Blekinge sjökabel
Nätägare: Eon
Entreprenör: Vattenfall Service
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 1150 meter Snapp Panzar 110 SRE & 150 st Sjövikt 18kg
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning
Övrig info:
För mer info: