Projektnamn/Ort: Hässleholm
Nätägare: Eon
Entreprenör: Vattenfall Service
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 3200 meter Snapp Panzar 160 SRE
Citat från projektet: https://vimeopro.com/user12180896/volt/video/296424847
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning
Övrig info:
För mer info: