Projektnamn/Ort: Hässleholm
Nätägare: Eon
Entreprenör: Vattenfall Service
Produkt & Antal: 3200 meter Snapp Panzar 160 SRE
Citat från projektet: https://vimeopro.com/user12180896/volt/video/296424847
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning