Projektnamn/Ort: Stigshöjden Vindkraftpark
Nätägare: OX2
Entreprenör: One Nordic
Produkt & Antal: ca 2016 m Snipp & Snapp 160 SRN, 2390 m Snipp & Snapp 160 SRS & 30 meter Panzar 160 SRE
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning