Projektnamn/Ort: Finland-Åland, likströmsförbindning
Entreprenör: Dykare Marine Works
Produkt & Antal: Snapp Panzar 160 SRE
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Regionnät
Övrig info: Skyddande av korsande kablage