Projektnamn/Ort: Finland-Åland, likströmsförbindning
Nätägare:
Entreprenör: Dykare Marine Works
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: Snapp Panzar 160 SRE
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Regionnät
Övrig info: Skyddande av korsande kablage
För mer info: