Projektnamn/Ort: Frövi-Ludvika
Nätägare: Trafikverket
Entreprenör: NRC Group
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 1800 st Snipp & Snapp Ekonomi 160 SRN