Projektnamn/Ort: Åby (Norrköping)
Nätägare: Trafikverket
Entreprenör: Strukton
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 1563 st Snipp & Snapp 110 SRN & 144 st Snipp & Snapp 160 SRN
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning
Övrig info: https://youtu.be/afHqxSWmMts
För mer info: