Projektnamn/Ort: Åby (Norrköping)
Nätägare: Trafikverket
Entreprenör: Strukton Rail
Produkt & Antal: 1200 st Snipp & Snapp Original