Projektnamn/Ort: Trelleborg
Nätägare: IP-Only
Entreprenör: AKEA
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 260 st 900-brunnar
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp:
Övrig info:
För mer info: