Projektnamn/Ort: Järnvägsprojekt utanför Amsterdam
Nätägare: –
Entreprenör: –
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 19 000 Snipp & Snapp 110 SRS
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp:
Övrig info: Ombyggnation av perrong
För mer info: