Projektnamn/Ort: Knivsta GC-väg
Nätägare:
Entreprenör: Bogfelts
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 125 Gatljusfundament
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp:
Övrig info: GC-väg
För mer info: