Projektnamn/Ort: Knivsta GC-väg
Entreprenör: Bogfelts
Produkt & Antal: 125 Gatljusfundament
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp:
Övrig info: GC-väg