Projektnamn/Ort: Sjökabel Boo Energi
Nätägare: Boo Energi/
Entreprenör: ATS
Produkt & Antal: 900 meter Snapp Panzar 110 SRE & 100 Sjövikter 18kg
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning