Projektnamn/Ort: Sjökabel Boo Energi
Nätägare: Boo Energi/
Entreprenör: ATS
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 900 meter Snapp Panzar 110 SRE & 100 Sjövikter 18kg
Citat från projektet:
Tankar kring projektet:
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning
Övrig info:
För mer info: